Csülökápoló termékek hatása az anaerob lebontásra

A környezetvédelmi előírások miatt a trágyakezelés kérdése komoly kihívás a tejtermelő gazdaságokban. A tejtermelők anaerob berendezésekbe fektetnek be annak érdekében, hogy profitot termeljenek a hulladékok felhasználásával. A biogáz-előállító berendezések gazdasági előnyöket jelentenek az energiatermelésnek köszönhetően. A tejtermelő gazdaságokban alkalmazott fertőtlenítő termékek többsége – többek között a csülökfürösztő oldatok is – összekeveredik a trágyával. Ezek a biológiai vegyületek közvetlen toxikus hatást fejthetnek ki a biomasszára és a biogáz-előállító berendezésekben alkalmazott – az anaerob lebontásért felelős – baktériumokra.

Napjaink tejtermelő telepein, a tehenek egyik legnagyobb egészségi problémája a lábvégek megbetegedése, melynek jelentős gazdasági következményei is vannak. Gyakori csülökfürösztés szükséges a fertőző lábvég-betegségek megelőzésére. Használat után a fürösztő oldatok túlnyomó része összekeveredik a trágyával, és bekerül a biogáz-előállító berendezésekbe. Eddig még nem sikerült tisztázni, hogy a fertőtlenítőszerek aktívak maradnak-e a használat után, és milyen hatásuk van a biogáz-előállító berendezésekre. A jelen tanulmány annak meghatározását tűzte ki célul, hogy a csülökfürösztő termékek – többek között a réz-szulfát és a DeLaval 4Hooves – milyen negatív hatással lehetnek a biomassza források potenciális biogáz-termelésére.

Anyagok és módszerek

Módosított Batch tesztet végeztünk annak megállapítására, hogy milyen hatással vannak az aktív vegyületek a biomassza források potenciális biogáz-termelésére. A Batch tesztet általában arra használják, hogy kiértékeljék a hulladékforrás potenciális biogáz-termelő képességét. Az általánosan használt 5%-os rézszulfát (CuSO4) csülökfürösztő oldatot és az új, több-összetevős 4Hooves DeLaval fürösztőszert teszteltük. A Batch teszthez használatra kész (RTU) oldatokat (5%-os CuSO4 és 1%-os 4Hooves) alkalmaztunk, feltételezve azt, hogy az oldatok részaránya a teljes biomasszában 1% vagy 2%. Mindegyik tesztet kétszer végeztük el. A teszt tartalmazott egy negatív kontrollt, azaz a fermentált anyaghoz nem adagoltunk cukrot és fürösztő oldatot, illetve egy pozitív kontrollt, amikor a fermentált anyaghoz cukrot adtunk gátlóanyag nélkül. Mindegyik teszthez rothasztóban előállított 600 ml fermentált anyagot használtunk fel. A negatív kontroll kivételével, az összes tesztben 3,7 gramm cukrot adtunk az anaerob baktériumokhoz.
A biogáz-termelést naponta mértük, míg a metánkoncentráció mérését a 25 napos kísérlet végén végeztük el. A teszt időtartama összesen 25 nap volt.
A fermentált anyag már saját maga is potenciális biogáz-termelő alap. Habár ez alacsony szintű volt, a többi Batch teszt eredményeiből levontuk a negatív kontroll biogáz-termelését. Ez azt jelenti, hogy az eredmények csak a cukor és a csülökfürösztő oldat hozzáadásából adódó potenciált mutatják. A biogáz- és metántermelést Nm³/tonna mértékegységben jegyzőkönyveztük (a „hulladék" jelen esetben cukor volt). A pozitív kontrollhoz nem adtunk gátlóanyagot. A pozitív kontroll eredménye 3,7 g cukor biogáz-potenciálját reprezentálja. A pozitív kontrollt használtuk fel a többi Batch teszttel végzett összehasonlítás alapjául és a hozzáadott fürösztő anyagok hatásának kiértékeléséhez. 

Eredmények és elemzések

A biogáz- és metántermelést az 1. táblázat mutatja. A teljes biogáz-termelés 319,15 Nm³/tonna volt, és ezt állítottuk be 100%-os potenciális kapacitásnak. A 4Hooves két koncentrációja nem befolyásolta negatívan a biogáz-termelést a kontrollhoz képest. Ezeknél a koncentrációknál a biogáz-termelésre gyakorolt pozitív hatás volt megfigyelhető (1. ábra). Az eredmények azt mutatták, hogy a 4Hooves nagyobb részaránya megnövekedett biogáz-termeléssel járt. Alacsonyabb 4Hooves szint esetén a kontrollhoz képest 152% biogáz termelődött, míg a magasabb szint esetén 336% volt az eredmény. A megnövekedett biogáz-termelés valószínűleg a termék magas szervesanyag-tartalmának (alkohol, négykomponensű ammóniumvegyületek) és az iszaplebomlási masszának köszönhető.
A CuSO4 fürösztő oldat negatív hatással volt a biogáz-termelésre a Batch teszt kisebb mértékű gátlása és a kontrollhoz képest 31%-kal alacsonyabb biogáz-termelés volt mérhető.

1. táblázat: Biogáz-termelés és gázösszetétel 25 nap után

1. táblázat: Biogáz-termelés és gázösszetétel 25 nap után

1. ábra: Biogáz-termelés különböző kezelésekkel

Következtetések

A kutatási eredmények szerint a 4Hooves csülökfürösztő napi használata nincs negatív hatással a biogáz-generátor biogáz-termelésére. A CuSO4 alkalmazása esetén nehézfém halmozódik fel a környezetben és csökken a biogáz-termelés.

 

A tesztet a belgiumi Kortrijk város biogáz laboratóriumában végeztük el. 

Felhasználói vélemény

"A 4Hooves lábfürösztő használata során azt tapasztaltuk, hogy a lábproblémás egyedek gyógyulása szembetűnőbb ütemben történik, mint más anyagok esetében."

Machnicz Zsolt
Haladás Plus Kft., Medgyesegyháza

4Hooves csülökfertőtlenítő

Hatékony csülökápolás

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.