Hatékony tőgyápolás, 7. rész - A hagyományos fejés 12 aranyszabálya

Fejés előtt

1. Ellenőrizze rendsze-resen a tőgyegészséget!  2. Megfelelő sorrendben végezze az állomány fejését! 3. Mindig végezzen elő-fejést! 4. Fejés előtt tisztítsa és/vagy fertőtlenítse a tőgybimbókat!
1
 
2
 
3
 
4
 

Fejés közben

5. Ellenőrizze a fejési vákuumot! 6. Megfelelő időben végezze a kehely-felhelyezést! 7. Kerülje a túlfejést!  8. Megfelelően végezze a fejőkészülék levételt!
5
 
6
 
7
 
Detach milking cluster correctly
 

Fejés után

9. Rögtön végezzen utófertőtlenítést! 10. Tartsa tisztán a fejőrendszert! 11. Biztosítsa a tej hűtését! 12. Rendszeresen ellenőrizze a fejési eredményeket!
Disinfect teats immediately
 
10
 
11
 
12
 


A hagyományos fejés részletesen

Fejés előtt

1. Ellenőrizze rendszeresen a tőgyegészséget!

 • Mindig használjon eldobható gumikesztyűt, biztosítsa annak tisztaságát!
 • Ellenőrizze rendszeresen a tőgyegészség alakulását! Ellés után 1-2 héttel ellenőrizze a frissen ellett egyedeket! Használja a következő eszközöket: DeLaval CMT (Kalifornia Masztitisz Teszt), DCC (Hordozható sejtszámláló), HN (Herd Navigator), stb.!
 • Folyamatosan kísérje figyelemmel a tejfeldolgozótól kapott tejminőségi adatokat!
 • Folyamatosan regisztrálja minden egyes tehén tőgyegészségi állapotát!
 • A fertőzésgyanús teheneket és azok tejét különítse el!

2. Megfelelő sorrendben végezze az állomány fejését!

 • Mindig az egészséges tehenek és a frissen ellett elsőborjas üszők fejésével kezdjen!
 • Folytassa azon tehenek és üszők fejésével, amelyeknél még nem végezte el a tőgyegészség ellenőrzését!
 • Az idősebb és beteg egyedeket mindig utoljára fejje!
 • A beteg egyedeket különítse el egy különálló csoportban!

3. Mindig végezzen előfejést!

 • Mindig használjon eldobható gumikesztyűt, biztosítsa annak tisztaságát!
 • Soha ne végezzen előfejést a padozatra!
 • Fejjen 2-3 tejsugarat minden tőgynegyedből előfejő csészébe!
 • Ellenőrizze a tejet, nincs-e csomósodás, színelváltozás vagy egyéb rendellenesség!
 • Mindig különítse el a nem megfelelő minőségű tejet!
 • Az előfejés stimulálja a tejleadást.

4. Fejés előtt tisztítsa és/vagy fertőtlenítse a tőgybimbókat!

 • Mindig használjon eldobható gumikesztyűt, biztosítsa annak tisztaságát!
 • Tisztítsa meg alaposan a tőgybimbókat és tőgybimbó végeket engedélyezett tőgytisztító szerrel/eszközzel!
 • Amennyiben törzskönyvezett tőgyelőfertőtlenítőt használ, úgy várjon 30 másodpercet a letörlése előtt, hogy az kifejthesse hatását!
 • Mindig eldobható papír törlőkendőt használjon a tőgybimbók tisztításához!
 • Soha ne használja a papírtörlőt egynél több bimbó tisztítására! 

Fejés közben

5. Ellenőrizze a fejési vákuumot!

 • A fejés megkezdése előtt mindig ellenőrizze a fejési vákuum szintjét!
 • A vákuumszint, pulzációs ütemszám és ütemarány meg kell, hogy feleljen a DeLaval előírásainak.

6. Megfelelő időben végezze a kehelyfelhelyezést!

 • Mindig használjon eldobható gumikesztyűt, biztosítsa annak tisztaságát!
 • Mindig tisztítsa meg a fejőkészüléket két tehén fejése között! Ha szükséges használjon fertőtlenítőszert!
 • A tőgybimbó előkészítése után kb. 60 másodperc elteltével helyezze fel a fejőkészüléket!
 • A fejőkészülék felhelyezése alatt kerülje a légbeáramlást!
 • Ellenőrizze a fejőkészülék elhelyezkedését a tőgyön!
 • Ellenőrizze a tejtömlő és pulzátortömlő elhelyezkedését, nincsenek-e megcsavarodva!

7. Kerülje a túlfejést!

 • Ellenőrizze a fejés folyamatát, automatikus leemelő esetén ne avatkozzon közbe!
 • A túlfejés a tőgybimbó végének megbetegedését eredményezi.
 • Figyelje meg a fejés végén a tejfolyást szemrevételezéssel és a tejfolyásérzékelő/tejmérő megfigyelésével!

8. Megfelelően végezze a fejőkészülék levételt!

 • Mindig használjon eldobható gumikesztyűt, biztosítsa annak tisztaságát!
 • A fejés végeztével zárja el a vákuumot kézzel vagy az automatikus vákuum lezáró szelep használatával!
 • Kézi levétel esetén a készülék levétele előtt várja meg, amíg a vákuum kiegyenlítődik a kollektorban! Automata esetén állítsa be a megfelelő késleltetést! A készüléket ne vegye le, ha az vákuum alatt van!
 • Ne nyomkodja a tőgyet! 

Fejés után

9. Rögtön végezzen utófertőtlenítést!

 • Mindig használjon eldobható gumikesztyűt, biztosítsa annak tisztaságát!
 • A fejőkészülék levétele után azonnal végezzen tőgyfertőtlenítést bemerítő csészével vagy szórópisztollyal!
 • Mindig használjon törzskönyvezett elő- ill. utófertőtlenítő szert, mert a tőgybimbók megfelelő fertőtlenítésével előzhető meg leghatékonyabban a tőgygyulladás elterjedése!
 • Gondoskodjon róla, hogy a tehenek fejés után kb. 30 percig ne tudjanak lefeküdni!

10. Tartsa tisztán a fejőrendszert!

 • Mossa le a fejőkészülékek külső felületét és a fejőház egyéb szennyezett felületeit!
 • Minden fejési műszak után végezze el a teljes fejőberendezés kézi vagy gépi mosását!
 • Fejőházi tisztításra jóváhagyott mosószert használjon, ellenőrizze az előírt adagolást és hőmérsékletet!
 • Amennyiben szükséges, fertőtlenítse a rendszert az engedélyezett fertőtlenítőszerrel! Kövesse a címke utasításait!
 • Emelje le a fejőkészülékeket a kehelymosókról és hagyja megszáradni a rendszert!

11. Biztosítsa a tej hűtését!

 • Folyamatosan kísérje figyelemmel a tej hőmérsékletének alakulását fejés alatt és hűtés közben!
 • Mindig kövesse a tejfeldolgozó előírásait a hőmérséklet tekintetében!
 • A tej elszállítása után azonnal végezze el a tartály tisztítását a megfelelő mosószerrel!

12. Rendszeresen ellenőrizze a fejési eredményeket!

 • Ellenőrizze a tejminőségi paramétereket a tejfeldolgozótól kapott listákban!
 • Amennyiben lehetséges rendszeresen használja a DeLaval CMT, DCC, HN adatokat a további elemzésekhez!
 • A fejőrendszer megfelelő működését biztosítsa a megelőző karbantartási feladatok rendszeres elvégzésével (kehelygumik, tömlőzet, kopó alkatrészek cseréje a DeLaval előírásainak megfelelően)!

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.