A megfelelő tehénforgalmi rendszer választása robotos istállóban

Ahogyan nincs két egyforma ember, nincs két egyforma telep sem. A telepi igények minden egyes esetben különbözőek. A robotos rendszer kialakításakor ezeknek a különböző igényeknek kell megfelelni, ezért a rendszer rugalmasan alakítható az állatok, a telepi elrendezés és a gazda igényei szerint.

A robotok telepre szállítása előtt rengeteg döntést meg kell hozni a beruházónak. Milyen legyen az istálló kialakítása? Milyen legyen a tehénforgalmi rendszer? Mi legyen a takarmányozási stratégia? Tehénkomfort? Almozás ütemezése?  Ami megfelel a szomszéd telepen, nem biztos, hogy itt is működik.

A megfelelő megoldás kiválasztásához ugyanakkor ajánlatos körbejárni több, különböző körülmények között más és más rendszert használó telepet, információkat és tapasztalatokat gyűjteni, majd eldönteni, hogy a saját gazdaságban melyik lesz a megfelelő.

Ezen cikkben bemutatjuk a robotos istállókban alkalmazható különféle tehénforgalmi megoldások összehasonlítását, különféle szempontok alapján. A legtöbb rendszerben a tehenek többé-kevésbé szabadon maguk dönthetik el, hogy mikor menjenek a robothoz fejésre. A gazda legfőbb célja megtalálni a megfelelő egyensúlyt a tehenek motivációja és a telepirányítás egyéb változói között, úgymint:

 • Etetési stratégia
 • Rendszer teljesítménye
 • Hatékony munkavégzés
 • Bekerülési költség
 • Irányítás vs. szabadság

A tehénforgalmi rendszerek két fő kategóriája a szabad tehénforgalmi rendszer és az irányított tehénforgalmi rendszer. Nézzük, hogy a fenti öt változó hogyan alakul az egyes kialakítások esetében.

Szabad tehénforgalom

Ebben a rendszerben a teheneknek szabad hozzáférésük van az etetőtérhez, a pihenőterülethez és a robothoz. Ez az egyik legnépszerűbb rendszer a világban. (1. ábra)

Takarmányozás: PMR (részleges takarmánykeverék) rendszerrel jól működik abban az esetben, ha a napi abraktakarmány adag legalább 50%-át a robotban kapják meg a tehenek.

Amennyiben az etetőúton csak tömegtakarmányt kapnak az állatok, vagyis abban nincs abrak, akkor az istállóban abraketető állásokat kell elhelyezni a megfelelő napi adag biztosításához.

Hazánkban a részleges takarmánykeverék a megfelelő megoldás, hiszen ebben az esetben nem kell külön abraketető állásokat beszerelni.

Teljesítmény: A fejés nélküli robotállás látogatások magas száma miatt a fejési teljesítmény ennél a rendszernél csökken. Mivel a tehenek szabadon látogathatják a fejőrobotot, így sok olyan egyed lesz, amelyiknek még nincs fejési engedélye, csak áthalad a roboton, csökkentve a fejésre rendelkezésre álló időt.

Hatékony munkavégzés: Mivel nincs mechanikus irányító rendszer, így az állomány azon részét, amely nem látogatja kellő intenzitással a robotot, kézzel kell beterelni a fejőrobotba fejésre. Ez kb. az állomány 15%-át teszi ki és napi többszöri elfoglaltságot jelent.

Bekerülési költség: Ennek a tehénforgalmi rendszernek a legkevesebb a bekerülési költsége a többi rendszerrel összehasonlítva.

Irányítás vagy szabadság: Ebben a rendszerben a tehenek szabadon közlekednek, azaz nincs lehetőség ellenőrizni, milyen ütemben látogatják a tehenek az istálló különböző részeit. Továbbá nem lehetséges következetes, konzisztens fejési időközöket kialakítani. Másrészről az istállóban nincsenek elhelyezve kapuk és korlátok, amelyek akadályoznák a tehenek szabad mozgását.

Irányított tehénforgalom

Ez a tehénforgalmi rendszer lehetővé teszi a robot teljesítményének növelését és a hatékonyabb munkavégzést. Ebben a rendszerben válogató kapukat használunk a tehenek kiválogatására, hogy milyen területet mikor érhetnek el.

A kapuk irányító programja össze van kötve a telepirányító programmal, így a rendszer eldönti, hogy a tehén a kapun áthaladva milyen területre jusson. Ha a tehénnek fejési engedélye van (fejési időközök, elvárt tejmennyiség, laktációk száma, utolsó fejés ideje és laktációs ciklus szerint, akkor a fejési területre kerül. Ezáltal biztosítható, hogy a robotba belépő tehenek mindegyike fejésre kerüljön. Ezzel el lehet kerülni a munkaigényes kézi beterelést.

Az irányított tehénforgalom alkalmazása esetén kihasználjuk azt, hogy a tehenek meglátogatják az etetőasztalt. Az oda vagy vissza vezető útra válogatókaput téve minden egyes látogatáskor lehetőségünk van kiválogatni a tehenet fejésre, amennyiben fejési engedéllyel rendelkezik. Ezzel a fejési időközök szabályosabbak lesznek és a kézi terelés igénye is csökken. A rendszer válogatókapuk és egyirányú kapuk elhelyezését igényli az istállóban a pihenőterület és az etető terület között.

Az irányított tehénforgalomnak két fajtája létezik:

Feed First (Először Etetés) tehénforgalom

 A tehenek a pihenőtérből egyirányú kapukon keresztül szabadon az etetőtérbe juthatnak. A visszaúton át kell haladniuk egy válogatókapun, amely ha fejési engedéllyel rendelkeznek, a robot elővárakozó terébe tereli őket. Fejési engedély nélkül visszajutnak a pihenőtérbe.  Ez a legnépszerűbb rendszer Európában. (2. ábra)

Takarmányozás: Részleges takarmánykeverék (PMR) rendszer alkalmazásával megfelelően működik. A napi abraktakarmány adag kb. 50%-át a robotban kell, hogy megkapják meg a tehenek.

Megfelelő választás abban az esetben is, ha a tömegtakarmányban nem etetnek abrakot. A tehenek így a teljes abrak adagot a robotban és az istállóban elhelyezett abraketető állásokban kapják meg, kb. 50-50% arányban.

Teljesítmény: A visszautasított fejések (amikor nincs fejési engedélye a tehénnek) minimumra csökkentésével a robot fejéssel eltöltött ideje nő, és növekszik a robotállásra jutó fejhető állomány száma is. A rendszer kb. 55 – 75 tehén fejésére alkalmas, egy robotállással.  

Hatékony munkavégzés: A kézzel beterelendő állatok aránya ebben a rendszerben kb. 1-5%, de adott esetben akár nullára is csökkenhet. Ez a rendszer egyik kifejezett előnye, amely rendkívüli mértékben csökkenti a kézi munka igényt.

Bekerülési költség: A válogatókapuk, egyirányú kapuk és korlátok beszerelése miatt a bekerülési költség magasabb. Ugyanakkor a termelékenység növekszik, a munkaerő igény pedig csökken.

Irányítás vagy szabadság: Az egyirányú kapuk és válogatókapuk alkalmazásával ellenőrzés alatt tartható a tehenek mozgása az istállóban. A fejési időközöket szintén ellenőrizni és irányítani lehet. Ezzel a rendszerrel folyamatos, irányított tehénforgalom hozható létre, amelynek minden elemét ellenőrizni és irányítani tudja a gazda.

Milk First (Először Fejés) tehénforgalom
A tehenek a pihenőtérből az etetőtérbe való áthaladás során átmennek egy válogatókapun. Ha fejési engedéllyel rendelkeznek, akkor a kapu a robot elővárakozó terébe irányítja őket. Fejési engedély nélkül az etetőtérbe jutnak. Ez a rendszer nagyon népszerű mind az Egyesült Államokban mind Kelet-Európában elsősorban azért, mert adaptálható az e területeken lévő nagyobb telepek takarmányozási gyakorlatához.  (3. ábra)

Takarmányozás: A legfontosabb különbség az előző tehénforgalmi rendszerekhez képest a takarmányozási rendszer kialakításának nagyobb rugalmassága.

A rendszer nagyon jól működik abban az esetben is, ha a robotban az abraktakarmány csak kb. 20%-át akarják etetni, a többit pedig a részleges takarmánykeverék (PMR) tartalmazza az etetőasztalon. A tehenek mozgásának fő motivációja ebben az esetben az etetőasztalon elérhető PMR tömegtakarmány, amely az abrak nagy részét tartalmazza.

A termelők általában azért választják ezt a rendszert, mert ez hasonlít legjobban a szokásos TMR etetési stratégiához, valamint ez a legolcsóbb megoldás akkor, ha a takarmánykeverék előállítása a telepen termesztett gabonákból történik. 

A legtöbb telep a minimumra csökkenti a robotban etetett abrak mennyiségét (átlagosan 2 kg per tehén per nap), mégis sikeresen eléri az ideális fejési időközöket. Amennyiben szükséges, be lehet tenni plusz abraketető állásokat az istállóba. Nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű takarmány folyamatosan rendelkezésre álljon az etetőasztalon a megfelelő motivációhoz.

A teljesítmény, hatékony munkavégzés, bekerülési költség és irányítás tekintetében a rendszer tulajdonságai hasonlóak az Először Etetés rendszerhez.

A megfelelő tehénforgalmi rendszer választása azt jelenti, hogy a fenti telepirányítási jellemzők mennyire egyeznek meg a beruházó igényeivel. A legfontosabb az, hogy a rendszert úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen a menedzsment filozófiához, igényekhez és életstílushoz, nem pedig fordítva!

Az egyes ábrákon szereplő területek jelölése:

 1. Robothelyiség
 2. befogó terület
 3. Válogatótér
 4. Tehénkefe
 5. Itatóvályú
 6. Pihenőbox
 7. Utóválogató kapu
 8. Elővárakozó
 9. Előválogató kapu
 10. Egyirányú kapu
 11. Etetőtér
 12. Etetőút

 

A Milkproduction.com weblapon megjelent cikk fordítása.
Szerző: Francisco Rodriguez, fejési rendszerek szakértője

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.