A gépi fejés során esetlegesen előforduló hibák és azok elkerülése

Maradványtej 

A tej teljes mennyisége a mai fejőgépekkel nem fejhető ki a tőgyből gépi vagy emberi segítség nélkül. A maradványtej az a tejmennyiség, amely a tőgy nagy tárolóedényeiben található a normális tejleadás után. Ezt a tejet a fejőgép mechanikai vagy kézi segítség nélkül nem tudja kifejni a tőgyből. A nagy mennyiségű maradványtej negatív hatással van a tejhozamra, tejzsírra és a tőgyegészségre.
A maradványtej kialakulásának folyamata ismert. A pulzáció következtében a tőgybimbó térfogata ritmikusan változik. A masszírozó fázis alatt a tejfolyás megáll, a bimbó térfogatának egyharmadára összenyomott állapotban van a szívási fázishoz képest. Amikor a kehelygumi kinyílik, a tőgybimbó követi az alakváltozást. A tej a méret növekedés miatt a tőgy mirigyes állományából a tőgybimbóba lefolyik. Ahogy a tej mennyisége csökken a tőgyben, alakja változni kezd. 

A nyomás a tőgyben a fejés során csökken. Ennek eredménye, hogy a tőgy szövetállományának feszítettsége megszűnik, elmozdul, és lassan a kehelygumi fejrésze fölött koncentrálódik, a tőgy - tőgybimbó átvezető csatornánál. Ez nyomásesést eredményez az átvezető csatorna fölött, mely a tőgyállomány további koncentrálódását, végül pedig az átvezető elzáródását eredményezi. Most már nincs vagy csak nagyon kicsi a tejátfolyás. A bimbó már nem képes követni a kehelygumi mozgását, emiatt a bimbó mellett levegő kerül a kehelybe, mely a tőgyállomány további beszívódását eredményezi. Most már rögzített az akadály a bimbó és a tőgy között. Ezután már csak a fejős vagy a fejőgép valamilyen utófejő funkciója tudja újra átjárhatóvá tenni ezt a csatornát.

A maradványtej kialakulását megelőzni nem lehet, de a tőgyben maradó tej mennyiségét le lehet csökkenteni. A maradványtej mennyiségét befolyásoló tényezők a következők:

 • A fejővákuum mind a tejátfolyást mind a maradványtej mennyiségét befolyásolja. Ha kisebb a vákuum, akkor kevesebb a maradványtej is, de ezzel együtt csökken a tőgybimbót masszírozó hatás is.
 • A nagyobb fejőkészülék súly csökkenti a maradványtej mennyiségét, ugyanakkor ez fokozott stresszt jelent mind a tőgyre, mind a fejősre.
 • A megfelelő tömlőhossz és tömlő irányban tartás elengedhetetlen a jó fejési teljesítményhez.
 • A kehelygumi kialakítása nagy mértékben befolyásolja a tej kifejhetőségét. A puha, rugalmas ajkú kehelygumik követni tudják a tőgybimbó térfogatának változását. Ez a kehelygumi típus késlelteti a tőgy-tőgybimbó átvezető csatorna elzáródását szemben a kemény ajkú kehelygumikkal. Csak a speciálisan kialakított kehelygumik teszik lehetővé könnyű súlyú kollektorok (HARMONYTM) használatát anélkül, hogy a maradványtej mennyisége növekedne.

A fejővákuum változásai

A vákuum a tőgybimbó alatt folyamatosan ingadozik fejés alatt. Ezek a vákuumingadozások két csoportba oszthatóak:

 • aciklikus vagy egyenetlen ingadozás
 • ciklikus ingadozás

Az aciklikus vákkumingadozást levegő bejutása a rendszerbe, a tejszállítás, a kis kollektor térfogat és a kis tejelvezetési teljesítményű fejőberendezések okozhatják.

Ciklikus vákuumingadozást a tőgybimbó csúcsa alatt bekövetkező térfogatváltozás okoz mely a kehelygumi mozgásának eredménye. A ciklikus vákuumingadozások legfőbb oka a fejőkészülékben lévő tej. Ha nincs tej a kehelyben, a levegő szabadon tud mozogni oda-vissza a rövid tejtömlőben, kiegyenlíteni a tőgybimbó alatti térfogatváltozást.

Ha az aciklikus és erőteljes ciklikus vákuumingadozás együtt fordul elő, akkor ez növelheti a tőgybimbó végéhez való felcsapódások kialakulásának valószínűségét, ami negatívan befolyásolhatja a tőgyegészséget.

Több mód is van a vákuumingadozások tőgyegészségre gyakorolt negatív hatásának csökkentésére:

 • A fejőkészülék helyes kezelése, megelőzve az erős levegő beáramlást a kehelybe, felhelyezéskor és levételkor.
 • A megfelelő tömlőhossz csökkentheti a levegő beáramlást a bimbó és a kehelygumi között.
 • A tejvezeték átmérője legyen összhangban a fejőkészülékek számával, a rendszer hosszával, és az átlagos tejátfolyással. Ha nincs összhang, a kialakuló tejdugók aciklikus vákuumingadozást okozhatnak.
 • Az alternatív pulzáció (felváltva jobb-baloldal) a ciklikus vákuumingadozást felére csökkenti a szimultán (egyszerre mind a négy) pulzációhoz képest. Ugyanakkor az alternatív pulzáció lehetőséget teremt a patogének átjutásának, mert tej/levegő keverék szívódhat át egyik kehelyből a másikba (átcsapódás).
 • A folyamatos légbeeresztés (5-10 l/perc) nagyon fontos eszköz a ciklikus vákuumingadozások csökkentésében. A nyáron esetleges eltömődést okozó legyeket folyamatosan távol kell tartani.
 • A jó kehelygumi/kollektor kialakítás (mint a HARMONYTM) stabil vákuumszintet biztosít a kehelygumiban.
 • A rövid tejtömlő átmérője, a kollektor felé és vissza irányuló levegő sebességét befolyásolja. Minél nagyobb az átmérő, annál kisebb az áramló levegő ereje és annál kisebb a ciklikus vákuumingadozás. Ugyanakkor a rövid tejtömlő átmérője a vákuum elzárást és a készülék tőgy alatti pozícióját is befolyásolja. A DeLaval kehelygumik rövid tejtömlői az előbbiek figyelembe vételével lettek kialakítva.

A kehelygumi elcsúszása, lecsúszása

Az elcsúszás akkor következik be, ha a kehelygumi megváltoztatja pozícióját a tőgybimbón és jól hallhatóan levegő áramlik be a kehely és a bimbó között. Rendszerint fejés végén következik be, amikor a tőgybimbó már nem annyira telt, és a kehely elkezd felfelé "kúszni" a tőgybimbón. Lecsúszás esetén a kehely lefelé kezd csúszni és a fejőnek újra vissza kell azt helyeznie. Legrosszabb az a helyzet amikor a kehely leesik a tőgybimbóról, és nagy mennyiségű levegő áramlik be.

Az elcsúszás petyhüdt tőgybimbó (nem kellőképpen stimulált vagy fejés végén lévő tőgybimbók) vagy rossz fejőkészülék pozíció (tömlő irányban tartás) eredménye. 

A lecsúszást befolyásoló tényezők

Az elcsúszás, lecsúszás káros hatással van a tőgyegészségre, és a fejős munkáját is zavarja a fejőkészülék állandó visszahelyezése.

A lecsúszások megelőzését sokan a "ritkán-lecsúszó" kehelygumik használatában látják. Ezek kialakítására jellemző a vastag, kemény ajkak, szűk szájátmérő és bő kehelygumi nyakrész. A vastag ajkak a szűk átmérővel szinte belevágnak a tőgybimbó szövetállományába, és így akadályozzák a vér zavartalan áramlását. Azok a kehelygumik, melyeket csak annak figyelembevételével fejlesztettek ki, hogy kevesebb legyen velük az elcsúszások száma, kíméletlenek a tőgybimbóval szemben. Rendszerint ezek a kehelygumik nagy súlyú kelyheket igényelnek. Ez mind a fejőnek mind a tehénnek plusz stresszt jelent, ráadásul negatív hatással vannak a fejésre, a tejhozamra és a tőgyegészségre. A tejhozam akár 3%-kal is csökkenhet.

Nem csak a kehelygumi kialakítása befolyásolja az elcsúszások, lecsúszások számát. Jó fejőkészülék pozícióval, jó tömlő beállítással és tömlőhosszal megelőzhető a lecsúszások kialakulása.

Ha a fejőkészülék négyzetalakban függ a tőgybimbón, enyhén előre húzva azt, a lecsúszás minimalizálódik és a kifejhetőség is javul. A tömlőbeállítást segítő készülékek, tömlőtartók használata elengedhetetlen különösen a könnyű súlyú fejőkészülékek esetében (HarmonyTM).  

Visszacsapódások

Fejés alatt előfordulhat, hogy a tej apró részecskéi és más apró szennyeződések a tőgybimbó vége felé sodródnak. A nagy sebességgel a tőgybimbó végnek ütköző részecskék okozzák a visszacsapódásokat. A fejőgép működése közben visszacsapódások alakulhatnak ki. Alapvetően három fő oka van, hogy a tejrészecskék a tőgybimbó vége felé áramolnak:

 • Amikor a kehelygumi kinyílik, a megnövekedett tőgybimbó alatti tér levegőáramlást indít el a bimbó vége felé. A rövid tejtömlőben áramló levegő sebessége elérheti az 5m/s-ot.
 • Ha a készülék valamely részében a vákuum hirtelen leesik, az komplikációkat okozhat. Ennek oka leggyakrabban a készülék lerúgása, nagymértékű kehelygumi elcsúszás vagy a készülék levétele. Ilyenkor az érintett kelyhen keresztül nagy mennyiségű levegő szívódik be és szinte felsöpri a benne lévő tejet a többi, még fennlévő kehely felé. A levegő sebessége elérheti a 25m/s-ot.
 • Ha a tejátfolyás olyan mértékű, hogy a rövid tejtömlő elvezető képessége kicsinek bizonyul, a tej dugókat hozhat létre benne, akadályozva az áramlást. Ha ezek a dugók szétrobbannak, a tőgybimbó felé áramló levegő sebessége elérheti a 125m/s-ot (450km/h).

A visszacsapódás olyan erős is lehet, hogy a csapódó tej részlegesen vagy teljesen is behatolhat a tőgybimbó csatornába, így a benne található patogének egészséges tőgybimbókba kerülhetnek. A nem tej eredetű részecskék (mint a por), szinte belövődhetnek a tőgybimbó csatornába, ezzel irritációt vagy tőgygyulladást okozhatnak.

A visszacsapódásokat befolyásoló tényezők

 • A fejős azzal, hogy kezeli a fejőegységet, mennyire figyel a tömlők elhelyezésére.
 • Alternatív pulzáció esetében a pulzációs arány széles (60-75%-os) legyen. Az 50%-os pulzációs arány esetében a legnagyobb a tőgybimbót érő visszacsapódások száma.
 • Minél alacsonyabb a vákuumszint, annál kisebb a visszacsapódási erő. Ha például a vákuumszint 50 kPa-ról 33 kPa-ra (DUOVAC) csökken, a visszacsapódási erő 58%-kal csökken.
 • A rövid tejtömlő belső átmérője legalább 10 mm legyen (ISO 5707). A tömlő belsejében nem lehet semmiféle akadály ami mintegy szórófejként a tőgybimbóra irányítaná a levegőt. A HARMONY kehelygumikban sem a nyak és rövid tejtömlő között, sem a kollektorhoz való csatlakozásnál sincs ilyen akadály  

A hasznos (hatékony) hossz

Az ISO3918 szerint a hasznos hossz az a távolság, mely a kehelygumi szájrésze és a kehelygumi falak legalsó - 50kPa mellett - még összeérő pontja között található.
Fejés alatt a tőgybimbók egyre mélyebbre hatolnak be a kehelybe. A fejés végén, túlfejés esetén a behatolás a legnagyobb mértékű. Előfordulhat, hogy a tőgybimbó olyan mértékben besüpped a kehelygumiba, hogy az már nem képes összezáródni alatta. Az ilyen kehelygumiknak rövid a hasznos (hatékony) hosszuk.

Fejési próbák bebizonyították, hogy a rövid hasznos hosszal bíró kehelygumik negatívan befolyásolhatják a tőgyegészséget. Bár a gyakorlatból kitűnik, hogy az első tőgybimbók jobban besüllyednek a kehelybe mint a hátsók, ugyanakkor a hátsó tőgybimbóknál gyakoribb a tőgygyulladás!

Javaslatok a tőgybimbó túlságos beszívódásának elkerülésére

A tőgybimbó nagy mértékű kehelygumiba való beszívódásának előfordulása a fejési gyakorlattól és a megfelelő fejőkészülék használatától függ.

 • Megfelelő tőgy és tőgybimbó előkészítés javítja a tőgybimbó tapadását a kehelygumival, így már a fejés elején meghatározza a behatolás mértékét a kehelygumiba.
 • A fejés vége felé a tőgybimbó mélyebbre szívódik a kehelybe ezért a túlfejés előfordulását minimalizálni kell.
 • Az automatikus kehelylevétel (ACR) csökkenti a túlfejés és a túl mélyre hatoló tőgybimbó előfordulásának valószínűségét.
 • A tejfolyás érzékelő és tejmérő használata csökkenti a túlfejést, ezáltal a túl mélyre hatoló tőgybimbó előfordulásának valószínűségét.
 • A tőgybimbóhoz megfelelő kehelygumi alkalmazása. Ha a kehelygumi belső átmérője és a tőgybimbó átmérője megegyezik, akkor a tőgybimbó nem fog túlságosan behatolni a kehelygumiba, mert fejés alatt a tőgybimbó átmérője kb. 35%-kal megnövekszik.

A megfelelő tőgyelőkészítési rutin kialakítása

A kiváló minőségű tej kifejése az egyik legkényesebb művelet a tehenészeti telepeken. Megfelelő végrehajtása pontos, következetes, minden egyes fejés folyamán konzekvensen ugyanolyan kiváló módon végrehajtott mozzanatokat igényel.

Bővebben

A fejőberendezésekkel szemben támasztott követelmények

A fejőberendezéseknek a megfelelő működéshez meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak, a felhasználók igényeinek illetve a gyártók által a maguk számára felállított elvárásoknak. A DeLaval, mint vezető fejőberendezés gyártó a cikkünkben felsorolt alapelveknek megfelelően alakítja ki berendezéseit.

Tőgykímélő fejés a Duovac segítségével

Ha nagyon leegyszerűsítjük a DUOVAC lehetővé tesz egyfajta együttműködést a tehén, a fejőgép és a fejő közt, hiszen a Duovac tejfolyásvezérelten működik, a tehén tejleadási “sebességéhez” igazodva.

Bővebben

DeLaval IodoFence

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.