Telepirányítás

A szótár szerint a menedzsment szó definíciója: "az irányítás folyamata vagy művészete: valami vezetése vagy felügyelete (üzletként)". Amint az látható, ez meglehetősen tág meghatározás és a legtöbb menedzselési helyzetre alkalmazható.

"A menedzsment egy átfogó tevékenység, az emberi, fizikai és pénzügyi erőforrások olyan kombinációja és koordinációja, amely révén egy árucikk vagy szolgáltatás jön létre, amire igény mutatkozik és egyben eladható is egy bizonyos kifizetendő összegért, miközben az érintettek munkavégzési környezete megfelelő és elfogadható

Egy tejtermelő telep irányítása, bizonyos mértékben különbözik a nagy vállalatok irányításától. A nagy céggel ellentétben, a tejtermelő általában saját célokat állít fel, saját maga végzi a vállalkozás menedzselését és a munka egészét vagy egy részét is elvégzi. Ezáltal nehéz az irányítást és a munkát szétválasztani. A két feladat emellett egyidőben is végezhető. A napi teendők megtervezése például elvégezhető a tehenek fejése közben. Ebben a formában mindig fennáll annak a kockázata, hogy az azonnali munkavégzés igénye az irányítási feladatokat háttérbe szorítja, elhalasztva és késleltetve ezzel az ezekhez kapcsolódó döntések meghozatalát. Javasoljuk ezért, hogy rendszeresen szánjon némi időt a "pusztán" irányítási feladatokra. 

Minden üzleti menedzselési feladat, a vállalkozás méretétől függetlenül, döntéshozatalt és felülvizsgálatot igényel. Egy jó menedzsert általában a jó döntései jellemeznek. Nem minden, a menedzser által meghozott döntés lesz kielégítő, ám minél több döntés meghozatala történik tudatos formában, annál valószínűbb, hogy az eredmény pozitív lesz. 

De hogyan hozhatók jó döntések és honnan tudjuk, hogy a döntésünk a kívánt hatást érte-e el? 

A döntéshozatal egy folyamatosan zajló tevékenységként írható le. Az 1. ábrán bemutatott módon, a folyamat a monitoringgal kezdődik. A kulcsparaméterek mérésével és ezeknek a meglévő eredményekkel való összehasonlításával lehetővé válik egy esetleges probléma megfigyelése. 

Amikor a probléma megfigyelése és megértése megtörtént, értékelni kell a probléma megoldására adódó különböző opciókat. Ebbe beletartozik az egyes opciók hatásainak megbecslése és azoknak az egyéni célokkal való összevetése. Az opciók lehetnek már adottak (pl. a gyógyszerek használata vagy sem) de lehet ennél sokkal összetettebb is (pl. a takarmányozási stratégia megválasztása). Amikor a választás megtörténik és alkalmazásra kerül, a hatásokat felügyelni és irányítani kell, így biztosítva, hogy a kitűzött céljaink teljesülnek. Ha nem, előfordulhat, hogy újra el kell végezni a folyamatot, amíg kielégítő eredmény nem születik.

Bővebb információ (angol nyelven)

Efficient dairy herd management

Megnyitáshoz kattintson a képre


Többre is kíváncsi?

www.milkproduction.com
Támogatja a DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.